Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku w Ozimku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 26;
tel.: 77 465 19 19,
www: https://psp1.ozimek.pl/

SP1
SP1

Informacja

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych określa Uchwała Nr LVII/542/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023 r.

Załączniki:
 do góry