Informacja

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych określa Uchwała Nr LVII/542/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023 r.

Załączniki:
 do góry