Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Janusza Korczaka 12
tel.: 77 465 43 75
www: https://sp3.ozimek.pl/

SP3
SP3

Informacja

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych określa Uchwała Nr LVII/542/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023 r.

Załączniki:
 do góry