Oddział przedszkolny w SP nr 3 w Ozimku

data: 2022-02-15
46-040 Ozimek, ul. Janusza Korczaka 12tel.: 77 465 14 78www: https://sp3.ozimek.pl/ [ więcej ]

Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Ozimku

data: 2022-02-15
46-040 Ozimek, ul. Daniecka 12atel.: 77 465 12 76www: https://sp2.ozimek.pl/ [ więcej ]

Oddział przedszkolny w SP w Antoniowie

data: 2022-02-15
46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śl. 17tel.: 77 465 14 44www: https://spantoniow.ozimek.pl/ [ więcej ]

Oddział przedszkolny w PSP w Szczedrzyku

data: 2022-02-15
46-042 Szczedrzyk, ul. Ks. Maksymiliana Brolla 1tel.: 77 465 51 51www: https://pspszczedrzyk.ozimek.pl/ [ więcej ]

Informacja

Plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek określa uchwała Nr LIII/492/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Zarówno przedszkola jak i oddziały zerowe poza podstawą programową wychowania przedszkolnego realizują dodatkowe zajęcia takie jak: nauka religii, nauka języka angielskiego lub niemieckiego, zajęcia w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej i etnicznej, rytmika.
Dzieci uczęszczające do przedszkoli objęte są opieką logopedyczną, a w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo, dla dzieci posiadających skierowanie lekarskie, prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne.

 

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pobierana jest opłata za:
1) wyżywienie - zgodnie z zarządzeniem dyrektora danego przedszkola,
2) wychowanie przedszkolne - zgodnie z uchwałą Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach.

 do góry