Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku w Ozimku

data: 2022-01-18
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 26;tel.: 77 465 19 19,www: https://psp1.ozimek.pl/ [ więcej ]

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku

data: 2022-01-18
46-040 Ozimek, ul. Daniecka 12a tel.: 77 465 12 76 www: https://sp2.ozimek.pl/ [ więcej ]

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku

data: 2022-01-18
46-040 Ozimek, ul. Janusza Korczaka 12tel.: 77 465 43 75www: https://sp3.ozimek.pl/ [ więcej ]

Szkoła Podstawowa w Antoniowie

data: 2022-01-18
46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śl. 17tel.: 77 465 14 44www: https://spantoniow.ozimek.pl/ [ więcej ]

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach

data: 2022-02-15
46-043 Dylaki, ul. Szkolna 5tel.: 77 465 14 42www: https://pspdylaki.ozimek.pl/ [ więcej ]

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu

data: 2022-02-15
46-040 Grodziec, ul. Tartaczna 1tel.: 77 465 55 24www: https://pspgrodziec.ozimek.pl/ [ więcej ]

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

data: 2022-02-15
46-040 Krasiejów, ul. Szkolna 5tel.: 77 465 12 36www: https://spkrasiejow.ozimek.pl/ [ więcej ]

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku

data: 2022-02-15
46-042 Szczedrzyk, ul. Ks. Maksymiliana Brolla 1tel.: 77 465 51 51www: https://pspszczedrzyk.ozimek.pl/ [ więcej ]

Informacja

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych określa Uchwała Nr LVII/542/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023 r.

Załączniki:
 do góry