W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w 2023 r. Gmina Ozimek otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej dla:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku; 
Publicznej Szkoły Podstawowej im Karola Miarki w Dylakach

w łącznej wysokości 70 000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 17 500,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania wynosi 87 500,00zł.

Aktywna tablica 2023
Aktywna tablica 2023
 do góry