POZNAJ POLSKĘ 2023 r.

W dniu 5 maja 2023 r. pomiędzy Gminą Ozimek a MEiN zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznawane przez Ministerstwo, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie.

Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł na organizację 11 wycieczek dla 5 szkół podstawowych:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku:

 1. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III do Tarnowskich Gór (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 5 000,00 zł).
 2. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III do Tarnowskich Gór (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 5 000,00 zł).
 3. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do Wrocławia (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 5 000,00 zł).
 4. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do Krakowa i Wieliczki (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 10 000,00 zł).

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie:

 1. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do Złotego Stoku, Kłodzka oraz Wrocławia (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 10 000,00 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku:

 1. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III do Duszniki-Zdrój i Złotego Stoku (dofinansowanie
  ze środków MEiNw wysokości 5 000,00 zł).
 2. Dwudniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do Łodzi (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 10 000,00 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach:

 1. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III do Złotego Stoku i Kletna (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 5 000,00 zł).
 2. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do Złotego Stoku i Kletna (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 5 000,00 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku:

 1. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III do Złotego Stoku i Kłodzka (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 5 000,00 zł).
 2. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do Wrocławia (dofinansowanie ze środków MEiN
  w wysokości 5 000,00 zł).
 do góry