Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Na podstawie § 11 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2023 r. poz. 2682) dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości listę jednostek oświatowych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

 

Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

Wysokość dofinansowania

1

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Ozimku

3 000,00 zł

2

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich w Ozimku

2 500,00 zł

3

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach

4 000,00 zł

RAZEM

9 500,00 zł

 

 do góry