Na podstawie § 11 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2023 r. poz. 2682) dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek oświatowych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

 

Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

Wysokość dofinansowania

1

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Szczedrzyku

1 500,00 zł

 

Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi 1 875,00 zł.

 

 

 do góry