Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku

data: 2022-02-15
46-040 Ozimek, ul. księdza Kałuży 13tel.: 77 465 19 59www: https://pp1.ozimek.pl/ [ więcej ]

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku

data: 2022-02-15
46-040 Ozimek, ul. Korczaka 10tel.: 77 465 10 47www: https://pp2.ozimek.pl/ [ więcej ]

Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach

data: 2022-02-15
46-043 Dylaki, ul. Fabryczna 2tel.: 77 465 12 73www: https://pp3dylaki.ozimek.pl/ [ więcej ]

Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku

data: 2022-02-15
46-040 Ozimek, ul. Romana Dmowskiego 1tel.: 77 465 13 33www: https://pp4.ozimek.pl/ [ więcej ]

Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie

data: 2022-02-15
46-040 Krasiejów, ul. Ks. M. Senfta 2tel.: 77 465 38 23www: https://pp5krasiejow.ozimek.pl/ [ więcej ]

Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku

data: 2022-02-15
46-042 Szczedrzyk, ul. Opolska 1tel. 77 465 52 13www: https://pp6szczedrzyk.ozimek.pl/ [ więcej ]

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu

data: 2022-02-15
46-040 Grodziec, ul. Tartaczna 1tel.: 77 465 55 24www: https://pspgrodziec.ozimek.pl/ [ więcej ]

Informacja

Plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek określa uchwała Nr LIII/492/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Zarówno przedszkola jak i oddziały zerowe poza podstawą programową wychowania przedszkolnego realizują dodatkowe zajęcia takie jak: nauka religii, nauka języka angielskiego lub niemieckiego, zajęcia w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej i etnicznej, rytmika.
Dzieci uczęszczające do przedszkoli objęte są opieką logopedyczną, a w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo, dla dzieci posiadających skierowanie lekarskie, prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne.

 

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pobierana jest opłata za:
1) wyżywienie - zgodnie z zarządzeniem dyrektora danego przedszkola,
2) wychowanie przedszkolne - zgodnie z uchwałą Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach.

 do góry