Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w Gminie Ozimek – podsumowanie pracy sieci

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w Gminie Ozimek – podsumowanie pracy sieci

 

         W dniu 9 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku odbyło się - ostatnie w tym roku szkolnym – spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z Gminy Ozimek. W spotkaniu podsumowującym pracę sieci udział wzięli bibliotekarze bibliotek szkolnych oraz zaproszeni goście m.in. Burmistrz Ozimka Pan Mirosław Wieszołek, Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku Pani Ewa Kotyrba oraz Dyrektorzy gminnych szkół podstawowych i przedszkoli. Podczas zebrania, prowadzonego przez koordynatorów sieci: Panią Elżbietę Plutę – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dylakach oraz Panią Grażynę Świercz – nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku, omówiono działania podjęte w ramach pracy sieci oraz przedstawiono wyniki ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzonej wśród jej członków.

       Sieć współpracy i samokształcenia okazała się ciekawą, dającą wiele korzyści formą doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uczestnicy tegorocznej edycji pozytywnie ocenili wybór tematów szkoleń, sposób organizacji oraz ich przeprowadzenie. Ponadto za największą wartość -  jaka wynikła z udziału w sieci - uznano m.in. możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy nauczycielami o podobnych problemach i zainteresowaniach.

      

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
 do góry